Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Γενικός Εξοπλισμός

Καθαριστηρίων - Πλυντηρίων - Σιδερωτηρίων & Ξενοδοχειακών Μονάδων

Λαγυνά - 572 00 Λαγκαδάς

Θεσσαλονίκη

Τηλ: 23940 73893 - 73919

Fax: 23940 73894

Info@kosmidhs.gr

kosmidhs@kosmidhs.gr

Copyright © 2011 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.