Εταιρία | Οργανόγραμμα

 

Η εταιρεία ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε απασχολεί δέκα άτομα,

εκ τον οποίων τα τρία βασικά στελέχη είναι :

  • Κοσμίδου Χρυσή : Πρόεδρος
  • Κοσμίδης Ηλίας :   Αντιπρόεδρος 
  • Κοσμίδης Θεόδωρος : Διευθ.Τεχν.Υπηρεσιών.

τα υπόλοιπα εφτά ανήκουν στις κατώτερες ιεραρχικές βαθμίδες του οργανογράμματος

Αναλυτικότερα, από τα εννιά άτομα:

  • Γραμματειακή υποστήριξη.
  • Δύο οδηγοί - Πωλητές.
  • Τεσσερης τεχνικό προσωπικό.
Copyright © 2011 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.