Εταιρία | Δραστηριότητες

Η εταιρεία ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει:

  • Μελέτη του χώρου (κατανομή μηχανημάτων κ.α)
  • Ενημέρωση - συνεργασία των τεχνικών μας με άλλα παρελκόμενα συνεργεία.
  • Ενημέρωση - συνεργασία με τον μηχανολόγο για την ολοκλήρωση της άδειας λειτουργίας.
  • Η μεταφορά των μηχανημάτων στον χώρο σας.
  • Η τοποθέτηση - σύνδεση τους με τα απαραίτητα, κατάλληλα υλικά.  
  • Όλες οι συνδέσεις γίνονται από έμπυρους και εξειδικευμένους τεχνικούς.
  • Τα υλικά είναι βιομηχανικού τύπου από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους οίκους της Ε.Ε.
  • Η εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας, των μηχανημάτων, των συστημάτων πλύσης και της περιποίησης του ιματισμού.
Copyright © 2011 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.