Συνεργάτες
Αλυσίδες μεταφοράς ρούχων ACS
Απορρυπαντικά Συστήματα πλύσεων SEITZ
Σακουλοποιός Γερμανικός HAWO
Δυπλοτικές - τροφοδοτικά - κύλινδροι σιδ/τος Πλυντήρια Στεγνωτήρια Σιδερωτήρια Σακουλοποιός Ιταλικός Σιδερωτηκά Μηχανήματα
Διαλύτης Ανταλακτικά
Copyright © 2011 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.