Επικαιρότητα | Προσφορές
  • Πλυντήριο νερού Girbau HS - 4055 STAT / Ατμού / 57kg (καινούριο) =  28.000,00 €
  • Στεγνωτήριο ρούχων Imesa ES 18 / Ατμού / 18kg (καινούριο) = 3.700,00 €
  • Στεγνωτήριο ρούχων Imesa ES 23 / Ατμού / 23kg (καινούριο) = 4.200,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Copyright © 2011 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.