Πλυντήρια Στεγνού Καθαρισμού, Πλυντήρια Νερού, Στεγνωτήρια, Σιδερωτικά, Κύλινδροι Σιδερώματος, Απορροφητικά (Βάκουμ), Σακουλοποιοί, Λέβητες, Αλυσίδες Μεταφοράς Ρούχων

Διαλύτες, Καλάθια Μεταφοράς, Αναλώσιμα Πληντυρίου Νερού, Σπρέι, Απορρυπαντικά Χαλιών, Αναλώσιμα Στεγνού Καθαρισμού, Φίλτρα, Ξελεκιαστικοί Ανισχνευτές

Επαγγελματικών Πλυντηρίων, Στεγνωτηρίων, Σιδερωτηρίων - Βαλβίδες, Ατμοπαγίδες, Φλάνζες, Τσιμούχες, Σερπαντίνες, Θερμοστάτες, Ελατήρια, Πηνία, Λάστιχα

Copyright © 2011 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.